Miesięczne Archiwum: kwiecień 2017

0

Poznaj naszą historię…

W związku z likwidacją krajowego Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, Oddział Kujawsko-Pomorski jest zmuszony do zamknięcia pomimo prężnej działalności. BRACTWO WIĘZIENNE Samarytania, opierając się na wieloletniej tradycji  jako nowy podmiot kontynuuje działalność wolontariatu w Zakładach Karnych...