Zarząd i Asystent kościelny

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
Pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz

KRS 0000639032, NIP   953-26-82-602,  REGON 36550097800000

Anna Stranz – prezes
Tadeusz Kuczun – I v-ce prezes
Przemysław Gorzelak – II v-ce prezes

Asystentem kościelnym Stowarzyszenia
pn. BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
jest O. Piotr Twardecki SJ