Asystent kościelny

Asystentem kościelnym Stowarzyszenia
pn. BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
jest O. Piotr Twardecki SJ