Konta Bankowe

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
Pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz

KRS 0000639032
NIP   953-26-82-602
REGON 36550097800000

Nazwa posiadacza rachunku:

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
mBank  nr rachunku bankowego: 53114020040000310276475550

tytułem: na cele statutowe

Konta walutowe
• Euro EUR
mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
IBAN – PL 93 1140 2004 0000 3112 0535 7209
BIC/SWIFT – BREXPLPWMBK

• Dolary USD
mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
IBAN – PL 13 1140 2004 0000 3712 0535 7191
BIC/SWIFT – BREXPLPWMBK