Zarząd

Anna Stranz – prezes

Tadeusz Kuczun – I v-ce prezes

Przemysław Gorzelak – II v-ce prezes