O nas

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
Pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz

KRS 0000639032                                    STATUS OPP 1%
NIP   953-26-82-602
REGON 36550097800000

Trochę historii:  Założyciel Prison Fellowship (Wspólnota Więzienna) Charles Colson był specjalnym doradcą prezydenta Nixona w latach 1969-1973. W roku 1974 przyznał się do zarzutów stawianych mu w związku ze słynna aferą Watergate. Został skazany i siedem miesięcy przebywał w więzieniu, co całkowicie zmieniło jego spojrzenie na świat i życie. Po wyjściu z więzienia, już jako chrześcijanin, założył organizacje Prison Fellowship, która niesie duchowa i prawna pomoc więźniom, walczy o godne warunki odbywania kary przez skazanych i stara się pomóc osobom osobom opuszczającym więzienie powrócić do normalnego życia. W roku 1993 Colson otrzymał nagrodę Templetona (odpowiednik nagrody Nobla) za swoja działalność religijną wśród więźniów. Jest to największa finansowa nagroda na  świecie.
W Polsce postanie Bractwa Więziennego stało się możliwe dopiero po 1989 r., gdy upadł komunizm, gdyż w czasach PRL mury zakładów karnych były szczelnie zamknięte na jakąkolwiek duchową lub materialną pomoc z zewnątrz. O pomoc osób świeckich w pracy z więźniami zwrócił się Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks. Jan Sikorski (ur. 1935), proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w stolicy. Najbliższą współpracownicą ks. Sikorskiego była Janina (Nina) Szweycer-Grupińska (1914-1994). Nina Szweycer-Grupińska pochodziła z ziemiańskiej rodziny z tradycjami patriotycznymi. W czasie drugiej wojny światowej działała w konspiracji. Jej “specjalnością” stało się wykupywanie więźniów z obozów hitlerowskich oraz przerzucanie kobiet z gett żydowskich i utrzymywanie ich z własnych pieniędzy. Życie więzienne poznała także za sprawą “władzy ludowej” z autopsji, gdy została aresztowana pod zarzutem “udzielania pomocy organizacji podziemnej”. W więzieniu podtrzymywała swoich towarzyszy niedoli na duchu, tam też poznała swojego przyszłego męża, Juliana Grupińskiego, wystukując komunikaty alfabetem Morse’a przez ścianę. Nie została skazana jedynie dzięki odważnemu świadectwu Żydówki, którą wcześniej uratowała przed zagładą. Po wyjściu na wolność nadal pomagała ludziom, miała niespotykany dar znajdowania wyjścia z sytuacji po ludzku beznadziejnych i wyszukiwania pieniędzy dla potrzebujących. Od pierwszego spotkania modlitewnego 19 października 1976 r. w kościele św. Marcina należała do grupy charyzmatycznej “Maranatha”. Była jej duszą i miała dar skutecznej modlitwy wstawienniczej. Ostatnie lata życia poświęciła ewangelizacji więźniów. Była współzałożycielką i pierwszym prezesem Bractwa Więziennego.
W 1992 r. spontaniczna działalność Bractwa została ujęta w ramy organizacyjne – wówczas zostało powołane stowarzyszenie – “Bractwo Więzienne”, wpisane do rejestru stowarzyszeń w październiku 1993 r. Obecnie działa ono w wielu zakładach karnych w Polsce. Sostało powołanych kilka Jednostek terenowych, w tym  Oddział z odrębną osobowością prawną pn. stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsk -Pomorski. http://www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland).  Jest to organizacja o charakterze ekumenicznym. W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland). Stowarzyszenie ma status OPP.
Pierwszym krajowym prezesem Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne” była Pani Bernardyna Wojtkowska a asystentem kościelnym  Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks. dr Jan Sikorski a następnie ks. dr Paweł Wojtas.

W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland).

W roku 2016 krajowe Stowarzyszenie “Bractwo Więzienne” zostało rozwiązane a w miejsce Oddziału Kujawsko Pomorskiego Bractwa Więziennego zostało powołane Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Samarytania o zasięgu krajowym z siedzibą a w Bydgoszczy, które kontynuuje działalność, pozyskało Status OPP w 2018 roku i weszło ponownie w struktury Prison Felowship Inernational, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej.

Członkami naszego Stowarzyszenia są przede wszystkim osoby wywodzące się z różnych wspólnot Kościoła katolickiego: Trzeciego Zakonu, Ruchu Światło Życie, Odnowy w Duchu  Świętym, Neokatechumenatu, Żywego Różańca, Wojowników Maryi, Rycerzy św. Jana Pawła II. Wspierają naszą działalność byli więźniowie. którzy trwają w abstynencji i ewangelizują i na zasadzie wyjątku zostali przyjęci dla Bractwa. Członkami Bractwa Więziennego Samarytania są osoby o różnych doświadczeniach zawodowych: psycholog, filolog, inżynier, nauczyciel, prawnik, księgowa, kurator zawodowy a ostatnio dołączył do nas emerytowany dyrektor zakładu karnego.

Członkami honorowymi Bractwa Więziennego Samarytania są:
ks. dr Jan Sikorski – pierwszy Naczelny Kapelan Więziennictwa RP,
mgr Bernardyna Wojtkowska – długoletnia Prezes
Janina Woźniak – emerytowany kurator zawodowy

.