Sprawozdanie 2016-2017

Sprawozdanie merytoryczne Stow. pn. Bractwo Więzienne Samarytania

2016-2017

Zostały zorganizowane:

1) Na terenie wybranych Zakładów Karnych:

– spotkania cykliczne spotkania z osadzonymi, gdzie buduje się wspólnotę opartą na zasadach Ewangelii, przygotowuje do udziału we Mszy świętej, otacza się opieką duchową.

– Spotkania Opłatkowe
– Gwiazdka dla dzieci więźniów i ich rodzin na terenie ZK
– spotkania z ciekawymi ludźmi
– spotkania słowno muzyczne w ramach XXXV i XXXVI TKCH
– wspieranie bibliotek więziennych

2) W warunkach wolnościowych są organizowane:
– spotkanie readaptacyjne z osadzonymi w warunkach wolnościowych z udziałem osadzonych
– Pielgrzymki z udziałem osadzonych

3) Spotkania w Szkołach w ramach Festiwalu Zdrowego Stylu Życia z inicjatywy Kuratorium Oświaty 2017

Prowadzi się:
– współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
– korespondencję z osadzonymi z ZK na terenie kraju
– informację telefoniczną
– stronę internetową i konto na Facebooku
Media

– Bractwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie

Szkolenia
– Członkowie Stowarzyszenia w roku 2017 wzięli udział w szkoleniach Duszpasterstwa Więziennego w Popowie

Zorganizowano:
Jubileusz Więźniów – w Roku Jubileuszowym 2016
Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów 2017
Ogólnopolskiego Forum Pomocy Postpenitencjarnej 2017
Seminarium „Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia

Udział w Porozumieniu na Rzecz Wychodzenia Bezdomności w Bydgoszczy 2017

  • Opis działań

Przeprowadzono około 300 cyklicznych spotkań modlitewnych w Zakładach Karnych i Aresztach, w ZK w Fordonie, w OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZO w Koronowie, w ZK w Strzelewie, w AŚ w Poznaniu, w ZK w Przemyślu, połączonych z prowadzeniem biblioteki więziennej. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 3000osadzonych.

Zorganizowano spotkania kulturalno-oświatowe w ramach XXXV w historykiem Małgorzatą Jarocińską, a podczas XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej z byłym gangsterem Pawłem Cwynarem: w Bydgoszczy w ZK w Fordonie, w AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Potulicach, w ZK w Koronowie i w ZK w Strzelewie, w Parafii św. Józefa w Bydgoszczy dla Bezdomnych, w Pogotowiu Opiekuńczym.
W Wyższym Seminarium Duchownym zorganizowano Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia,

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 650 osób.

Zorganizowano spotkania Opłatkowe w Zakładach Karnych w Przemyślu, w OZ AŚ w Bydgoszczy w ZK w Strzelewie oraz w AŚ w Poznaniu, a w ZK w Fordonie Gwiazdkę dla dzieci Więźniów i ich rodzin.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 160 osób.

Odbyły się spotkania w Szkołach w ramach Festiwalu Zdrowego Życia w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół START– świadectwa byłych więźniów połączone z prezentacja multimedialną, z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Dragi brak rozwagi”.

Łącznie w spotkaniach około 80 osób.

Zorganizowaliśmy spotkanie z triatlonistą Tomaszem Hoppe, spotkanie z byłym alkoholikiem-autorem książki „Uratowała mnie Maryja” w AŚ w Bydgoszczy, z Tadeuszem Rutkowskim w ZK w Grudziądzu, 3 spotkania z byłymi więźniami, którzy żyją w abstynencji alkoholowej i narkotykowej, pracują i przeżyli pomyślnie readaptację społeczną w ZK w Strzelewie i w ZK w Koronowie i w OZ AŚ w Bydgoszczy.
Łącznie w spotkaniach około 270 osób

Ponadto zorganizowano wyjścia readaptacyjne z osadzonymi do OO. Jezuitów, do Bazyliki na nabożeństwo majowe i czerwcowe, do Katedry na Uroczystości związane z Odpustem,
Łącznie w spotkaniach około 40 osób

Zorganizowano w 2016r. Jubileusz Więźniów na Jasnej Górze.
Łącznie w spotkaniach około 35 osób

Zorganizowano w 2017 r. Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów na Jasnej Górze
Połączony z Ogólnopolskim Forum Pomocy Postpenitencjarnej na Jasnej Górze z udziałem przedstawiciela Prison Fellowship International Hugh Greathead, przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dr Marcina Mazura, liderów różnych organizacji pozarządowych na terenie kraju, byłych Więźniów, którzy radykalnie zmienili zwoje życie.
Łącznie w uroczystościach wzięło udział około 65 osób.

Bractwo Więzienne Samarytania wzięło udział w audycjach radiowych i telewizyjnych o tematyce prospołecznej , połączone ze świadectwami byłych Więźniów: Radio Maryja Audycja dla chorych, w TVP2 Pytanie na śniadanie – były ganster Paweł, TV Salve – świadectwo Paweł, w Przewodniku Katolickim, w Tygodniku Bydgoskim – Chciałem zostać w grze – świadectwo.

Stowarzyszenie przystąpiło do Porozumienia na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Członkowie Bractwa wzięli czynny udział w Szkoleniu Duszpasterstwa Więziennego organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Prowadzona jest korespondencja z osadzonymi różnych Zakładów Karnych na terenie Polski na zasadzie mentoringu oraz poradnictwa personalnego.
Miesięcznie odpowiadamy na średnio na około 30 listów.
Łącznie opowiedziano na 450 listów

Czynna jest informacja telefoniczna o pomocy postpenitencjarnej dla osadzonych. Organizuje się dla byłych więźniów i ich rodzin indywidualne spotkania wspierające.

Prowadzona jest strona internetowa Bractwa Więziennego Samarytania oraz oraz konto na Fb o charakterze psychoedukacujnym w zakresie resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdzie zgłaszają się byli skazani oraz osoby zainteresowane działalnością Bractwa Więziennego Samarytania.