Miesięczne Archiwum: luty 2020

0

Dzień Modlitw za Więźniów 2020

       Orędzie na Jubileusz w więzieniach (zakończenie)…Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego...