Autor: anna

0

Dzień Modlitw za Więźniów 2020

       Orędzie na Jubileusz w więzieniach (zakończenie)…Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego...

0

Jestem na Drodze… świadectwo Piotra

W dniu 26 stycznia br., w Kościele Ojców Jezuitów w Bydgoszczy, została odprawiona Msza św. o potrzebne Łaski dla wolontariuszy Bractwa Więziennego i przemianę duchową Więźniów. Łaski dla wolontariuszy, tak bardzo potrzebne w posługiwaniu,...